top of page

Sognemøder

Højskoler

Kirkehøjskoler

Gymnasier

University College

Kurser for undervisere

Oplysningsforbund

Arbejdspladser

Erhvervsledergrupper

 

 

 

 

 

 

 

 

Efteruddannelse for lærere

FOR EFTERUDDANNELSESARRANGØRER

DET ER LÆRINGEN OM AT GØRE

- OG HVAD GØR VI SÅ?

BækgaardTalks tilbyder lidenskabelig og engageret efteruddannelse for lærere i folkeskolen og på fri- og efterskoler i kristendomskundskab.

 

Mine 23 års undervisning på UC Syddanmark, læreruddannelsen i Haderslev danner baggrund for efteruddannelseskurser i alle emner inden for undervisningsfaget kristendomskundskab/religion i læreruddannelsen. Kurser er afholdt på skoler samt i UC- og CFU-regi.

 

Mit fagsyn er præget af en eksistentiel vedkommende tilgang, så lærere og siden elever kan blive udfordret på deres forståelse og erfaring med  tilværelsen i arbejdet med det faglige indhold.

 

Dertil kommer en markant inddragelse af den musisk-æstetiske dimension - herunder filmklip, musikvideoer, billedkunst og litteratur.

Ligeledes kan BækgaardTalks byde kursus om IT-inddragelse i kristendomskundskab - herunder googlesites og skybaserede værktøjer.

 

Alle kurser inddrager såvel en teoretisk som en praktisk side af den didaktiske tilrettelæggelse.

Kursus1

 

Film og musikvideoer i kristendomskundskab

 

Børn og unge elsker billeder – ikke mindst, når de er levende. I deres dagligdagsbrug af film og musikvideoer præsenteres eleverne for et væld af livsimpulser, udfordringer og oplevelser, der rammer lige ned i deres egen tilværelse. Filmenes og musikvideoernes temaer er ikke alene elevernes – de er også kristendomskundskabsfagets, hvad enten de har religiøs, eksistentiel og etisk karakter.

Derfor er det oplagt at knytte til ved filmenes og musikvideoernes parallelle skole. Derved kan der etableres et spændende og eksistentielt vedkommende møde mellem elev, omverden og fagverden.

Motivationsfaktoren er høj og engagementet kan øges, når Matrix, Superman, Adams æbler og Toy Story og måske ligefrem Antichrist dukker op i undervisningen og viser sig at rumme langt mere fagrelevant gods, end eleverne (og måske også læreren) er klar over.

 

Kurset byder velkommen til ”biograf-religion” og ”Youtube-religion”, og vil spole hen over en lang række filmeksempler til forskellige klassetrin og vil diskutere og give bud på, hvordan herlighederne kan omsættes til undervisning i kristendomskundskab.

 

Honorar: 5000 kr.

Transportudgifter: Kørsel i bil

Hvor: Overalt i Danmark

Varighed: 2 timer eksklusiv pause

 

BOOK HER

Kursus 2

 

Udvikling af eget læringsmateriale via google-sites.

 

Lærere kan nu tilrettelægge deres helt egen undervisningsplatform på googlesite. Her kan laves didaktisk design med tekster, videoer, billeder, opgaver, links, evalueringsværktøjer, diskussionsfora og meget mere - og det hele kan genbruges, mixes eller transformeres ift elevforudsætninger, rammefaktorer og differentiering. 

 

Kurset instruerer i færdigheder ift googlesites og arbejder med kursisternes refleksion over google-værktøjet ift læringsmål, læringselementer og læringspotentialer, som genereres direkte på site.

 

Kurset arbejder således både med læringsovervejelser, it-færdigheder og didaktisk tilrettelæggelse - og der er løbende hands-on-øvelser.

 

Kursusdeltageren vender hjem med både færdigheder og påbegyndte websites til deres undervisning.

 

Honorar: afhænger af timetal - eksempler kunne være:

2-3 timer - 4500 kr.       6 timer 8000 kr.

Transportudgifter: Kørsel i bil

Hvor: Overalt i Danmark

 

 

BOOK HER

Kursus 3

 

Generel indføring i hele eller dele af faget kristendomskundskab 

 

Faget kristendomskundskab indeholder mange spændende emneområder, som kræver en høj grad af faglig viden.

 

Kurset er et tag-selv-bord både ift indhold og mængde. 

Man kan vælge et eller flere enkeltområder i faget efter behov ligesom man kan bestemme timeantal og dage. 

 

Kurset fokuserer - ligesom alt, hvad jeg laver - på den eksistentielle vedkommenhed og arbejder i vekselvirkning mellem fagligt indhold (hvad?) og fagdidaktiske overvejelser og øvelser (hvordan?).

 

Den musisk-æstetiske dimension (film, filmklip, musikvideoer, sange, billedkiunst, litteratur og lignende) samt IT-værktøjer inddrages i alle efteruddannelseskurser hos BækgaardTalks. 

 

 

Honorar prisen afhænger af tidsmængden. Eksempler kunne være:

2-3 timer - 4500 kr. 6 timer 8000 kr.

Transportudgifter: Kørsel i bil

Hvor: Overalt i Danmark

 

BOOK HER

Kursus - specialdesignet

 

BækgaardTalks designer specialforløb efter ønske inden for faget kristendomskundskab

 

Skriv eller ring, hvis specielle ønsker dukker op. Så ser vi på det.

 

 

 

Honorar prisen afhænger af tidsmængden. Eksempler kunne være:

2-3 timer - 4500 kr. 6 timer 8000 kr.

Transportudgifter: Kørsel i bil

Hvor: Overalt i Danmark

 

BOOK HER

bottom of page