top of page

Eksistentielle morgenrejsninger/"kom-godt-hjem"-impulser 1

 

Det gælder livet!

- Søren Kierkegaard - kort & godt

 

Kierkegaards mange dybsindige overvejelser om livet - med os selv, de andre og kollegerne - vil blive præsenteret som små tilskud af livs-viagra med kraft, saft og potens.

 

For Kierkegaard var det livet om at gøre, når han tænkte, skrev og levede. Han kan være svær at gå til - ligesom det er med hverdagslivet og med arbejdslivet.

 

Til gengæld kan han gøre os klogere på os selv og tilværelsen og dermed hjælpe os med at blive livsduelige, forundringsparate og måske endda forandringsparate.

 

PS Der vil sandsynligvis indgå en herlig morgensang 

 

Honorar: 1000 - 3000 pr. gang ift antal og afstand fra København

Transportudgifter: Kørsel i bil

Hvor: Overalt i Danmark

Varighed: En eksistentiel morgenrejsning varer ca. 20 min.

 

BOOK HER

"Det beroer da ikke blot paa hvad man seer, men hvad man seer beroer paa, hvorledes man seer;

thi al Betragtning er ikke blot en Modtagen, en Opdagen, men tillige en Frembringen, og forsaavidt den er dette, da bliver det jo afgjørende, hvorledes den Betragtende selv er.”

 

                         - Søren Kierkegaard

Eksistentielle morgenrejsninger/"kom-godt-hjem"-impulser 2

 

Mindre mig. Mere liv.

- K. E. Løgstrup og hans livsforståelse

 

Den danske filosof K. E. Løgstrup var livsfilosof og hans tanker var centreret om livet i det storhed og forunderlighed.

 

Disse morgenrejsninger vil styrke tilhørernes indsigt i livets storhed og vise, hvordan muligheder kan øges, udvides og strækkes. Det handler om opmærksomhed, fokus og perspektiver. 

 

Et større liv ligger allerede klar - men det skal gribe.

 

PS Der vil sandsynligvis indgå en herlig morgensang

 

 

 

Honorar: 1000 - 3000 pr. gang ift antal og afstand fra København

Transportudgifter: Kørsel i bil - statens takst (+ evt. broafgift)

Hvor: Overalt i Danmark

Varighed: En eksistentiel morgenrejsning varer ca. 20 min.

 

 

 

 

BOOK HER

Foredrag 3
 

Fra en livsnarkomans forrådskammer - en kulturel tour-de-force i muligheder og herligheder

 

Verden af fuld af muligheder – livet er fuld af dem – ethvert menneske er fuld af dem Der er muligheder overalt. MEN ser vi dem ? Ser vi det overrumplende, og dejlige og mageløse og gådefulde ? Til hverdag !!! Foredraget går på jagt efter livets muligheder og møder nogle af de spændende personligheder – i historien, i billedkunsten, i Højskolesangbogen, i hverdagslivet – der har haft øje for dem.

 

 

 

 

 

 

Honorar: 4500 kr.

Transportudgifter: Kørsel i bil - statens takst (+ evt. broafgift)

Hvor: Overalt i Danmark

Varighed: 2 timer inklusiv pause

 

BOOK HER

Eksistentielle morgenrejsninger/"kom-godt-hjem"-impulser 3

 

Fra en livsnarkomans forrådskammer - en kulturel tour-de-force i muligheder og herligheder

 

Verden af fuld af muligheder – livet er fuld af dem – ethvert menneske er fuld af dem Der er muligheder overalt.

MEN ser vi dem ? 

 

Via små viagra-impulser fra kulturens kæmpe ressourcemængde bliver tilhørerne fyldt med klare øjne, strittende ører og åben mund.

 

Undervejs vil der også være udfordringer - og måske et par morsomheder fra mulighedernes overdrev.

 

PS Der vil sandsynligvis indgå en herlig morgensang

 

 

 

Honorar: 1000 - 3000 pr. gang ift antal og afstand fra København

T

Transportudgifter: Kørsel i bil - statens takst (+ evt. broafgift)

Hvor: Overalt i Danmark

Varighed: En eksistentiel morgenrejsning varer ca. 20 min.

 

 

 

BOOK HER

Eksistentielle morgenrejsninger/"kom-godt-hjem"-impulser 4
 
Filosofisk hjælpekit til tilværelsen
- store tænkere med forstand på liv og eksistens
 
Tyve minutters eksistentiel morgenrejsning giver livsmod og livsduelighed via store tanker hos store tænkere som Kierkegaard, Aristoteles, Grundtvig, Nietzsche, Løgstrup, H. C. Andersen, Storm P og mange flere.
 
Grundlæggende handler det om at lede og tænke og finde - det meningsfulde og værdifulde i tilværelsen.
 
Det brugte de fleste af os en del tid på som børn. Nu glemmer vi det alt for ofte.  Derfor vil de eksistentielle viagrapiller udfordre, ruske og provokere tilhørerne til at genfinde barndommens nysgerrighed, undren og søgen efter liv og mening. 
 
Den store græske tænker Sokrates var kendt for netop at bringe sine tilhørere ud af sig selv - på den gode måde - ud af vanetænkningen ud af de lette løsninger, ud af automatikken, ud af boksen. Han kaldte sig selv for en "hestebremse" - en irriterende fyr, der hele tiden udfordrede det normale og gængse.
 
 
 

 

 

 

 

 

Honorar: 1000 - 3000 pr. gang ift antal og afstand fra København

Transportudgifter: Kørsel i bil - statens takst (+ evt. broafgift)

Hvor: Overalt i Danmark

Varighed: En eksistentiel morgenrejsning varer ca. 20 min.

 

 

BOOK HER

 

 

Eksistentielle morgenrejsninger/"kom-godt-hjem"-impulser 5
 

Kierkegaard og Nietzsche

- om Gud og andre store sager

 

Den tyske livsfilosof Friedrich Nietzches tænkte og levede potent - ja, hele hans livsprojekt var at lade livet komme til udfoldelse i al dets storhed - LIVSPOTENSERING, kaldte hen det.

 

"Livets krigskunst: Det der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere". Sådan skriver han i Afgudernes ragnarok. Og så elskede han alt, hvad der karakteriserede den græske gud Dionysos. Den var rusens, frugtbarhedens og krigens gud - en potent herre, der ikke lod sig hæmme og tæmme af grænser og stramme bånd. 

 

Den danske filosof Søren Kierkegaard ville det samme. Mangfoldighed, mulighed, forunderlighed, lidenskab hyldede de begge.

 

Men hvor Nietzsche elskede den dionysiske dynamit ("Jeg er ikke menneske, jeg er dynamit", siger Nietzsche), foretrak Kierkegaard kraften i den apollinske harmoni. Apollon var gud for orden, kosmos, balance, lovmæssighed.

 

Potenspillerne i disse morgenrejsninger bevæger sig imellem det dionysiske og det apollinske - i et menneskes liv og en en virksomheds liv.

 

Honorar: 1000 - 3000 pr. gang ift antal og afstand fra København

Transportudgifter: Kørsel i bil - statens takst (+ evt. broafgift)

Hvor: Overalt i Danmark

Varighed: 2 timer inklusiv pause

 

BOOK HER

FOR VIRKSOMHEDER

MENING SKABER MOTIVATION

- MEN HVAD ER MENINGEN?

BækgaardTalks tilbyder både foredrag og Eksistentielle morgenrejsninger, der hver på deres måde rusker, provokerer og udfordrer tilhørerne til at tænke sig om - i forhold til eget liv, arbejdsliv og arbejdsplads. Der skabes nye horisonter og nye perspektiver på tilværelsen, så tilhørerne får kraft og ser mulighed for at agere mere potent og mulighedssøgende i dagligdagen. De eksistentielle morgenrejsninger kan også bruges til "kom-godt-hjem"-impulser på arbejdspladsen. 

 

Foredrag 1

 

Det gælder livet!

- Søren Kierkegaard - kort & godt

 

For Kierkegaard var det livet om at gøre, når han tænkte, skrev og levede. Foredraget vil derfor gå på jagt efter livet i Kierkegaards - og vores - univers og ridse nogle af hans centrale overvejelser op. F.eks. vedr. menneskets og dets muligheder, kærligheden og dens gerninger, fortvivlelsen og dens former, Gud og hans væsen, tiden og evigheden, krydret med stort og småt fra hans liv.

Kierkegaard er vanskelig, som livet kan være det, men altid vedkommende. Derfor kommer læseren og tilhøreren også selv i spil i mødet med ham og hans dybsindigheder. Og hvad mange måske ikke tror, så afstedkommer mødet altid træk på smilebåndet og brug af lattermusklerne via hans finurlighed og herlige humor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Honorar: 4500 kr.

Transportudgifter: Kørsel i bil - statens takst (+ evt. broafgift)

Hvor: Overalt i Danmark

Varighed: 2 timer inklusiv pause

BOOK HER

Foredrag 2

 

Mindre mig. Mere liv.

- K. E. Løgstrup og hans livsforståelse

 

Den danske filosofs tænkning kan karakteriseres som et forstørrelsesglas, et mikroskop og et kamera med vidvinkel. For ham var livet og verden umådelig stor, forunderlig og ubegribelig.

 

Løgstrup var hverken maskinstormer eller fornuftsfjende. Men han kritiserede tiden og kulturen for at gøre livet og mennesket til for lidt. Når dele af moderne hjerneforskning vil reducere mennesket til et kemisk- og biologisk bestemt væsen eller mange rationalister mener at kunne indfange tilværelsen alene med fornuften, så råber Løgstrup: se ud, se op, se mer’, giv agt, vær opmærksom !

 

Foredraget fremlægger på en begribelig måde, hvad der er på færde i Løgstrups univers mellem Skabelse og tilintetgørelse.

 

Honorar: 4500 kr.

T

Transportudgifter: Kørsel i bil - statens takst (+ evt. broafgift)

Hvor: Overalt i Danmark

Varighed: 2 timer inklusiv pause

 

BOOK HER

Foredrag 4
 
Filosofisk hjælpekit til tilværelsen
- store tænkere med forstand på liv og eksistens
 
Kan vi egentlig lære af historiens store tænkere, når de nu alligevel er døde og borte? Hvad har deres tanker om livet med nutid og fremtid at gøre? De vidste jo hverken, hvad en computer eller internettet er for noget. Og livet forandrer sig jo ustandseligt og ingen ved hvad fremtiden bringer, som man siger.
 
Men vi ved faktisk temmelig meget om, hvad der kommer i fremtiden. Nemlig alt, hvad der altid er kommet: kærlighed og had, glæde og sorg, mening og meningsløshed, tro og fortvivlelse, fællesskab og ensomhed, værdi og værdiløshed, forunderlighed og ligegyldighed, det gode og det onde, Gud og Fanden - og meget mere af alt det, som mennesker til alle tider har erfaret.
 
Det er alle disse evigt aktuelle eksistentielle forhold, som de store tænkere beskæftiger sig med. Fordi livet er uophørligt aktuelt er store tanker om det, det samme.
 
Foredraget giver livsmod og livsduelighed via store tanker hos store tænkere som Kierkegaard, Aristoteles, Grundtvig, Nietzsche, Løgstrup, H. C. Andersen, Storm P og mange flere.

 

Honorar: 4500 kr

Transportudgifter: Kørsel i bil - statens takst (+ evt. broafgift)

Hvor: Overalt i Danmark

Varighed: 2 timer inklusiv pause

 

BOOK HER

 

Foredrag 5
 

Kierkegaard og Nietzsche

- om Gud og andre store sager

 

Nietzches livsprojekt var at lade livet komme til udfoldelse i al dets storhed. Kierkegaard ville det samme. Mangfoldighed, mulighed, forunderlighed, lidenskab hyldede de begge. Forskellen mellem dem var dog markant. Den ene mente, at mennesket selv måtte bære sit liv og sætte sine værdier. Den anden troede sig båret og givet værdier fra sin Gud. Deres meninger om liv, moral, verden og Gud prøves af overfor hinanden og tilhøreren bliver udfordret på sin egen tilværelsesforståelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honorar: 4500 kr

Transportudgifter: Kørsel i bil - statens takst (+ evt. broafgift)

Hvor: Overalt i Danmark

Varighed: 2 timer inklusiv pause

 

BOOK HER

Sognemøder

Højskoler

Kirkehøjskoler

Gymnasier

University College

Kurser for undervisere

Oplysningsforbund

Arbejdspladser

Erhvervsledergrupper

 

 

 

 

 

1

 

 

Efteruddannelse for lærere

bottom of page